AKCIÓ!

A Bondex Patina Effect Wax Fehér termékre 50% kedvezményt adunk!
Az ajánlat csak a készlet erejéig érvényes!

Bondex Patina Effect Wax

Viaszos hatású krémszerű bevonó anyag, beltéri bútorok karbantartása és dekorációja céljából. Kiválóan alkalmas natúr, kezeletlen, vagy például Bondex Vintage Effect festékkel kezelt fafelületek dekorálására. A fekete színű Bondex Patina Effect Wax használatával félig áttetsző sötét, patinás hatás érhető el, míg a fehér színű wax a korábbi festékréteget enyhén, vékony rétegben alig láthatóan világosabbá teszi. A waxok kiemelik a bútorok és a beltéri fa tárgyak jellemző vonásait, éleit, domborulatait, ugyanakkor elrejtik a karcolásokat és foltokat. Nem szennyezik a fát, karbantartásuk könnyű. Krémszerű textúrájuknak köszönhetően táplálják a fa szálait.

A színek kiválasztásánál kérjük figyelembe venni, hogy az eredeti festék és a monitoron megjelenő színek a valóságban eltérhetnek egymástól.
Színek

Termékelőnyök

Patinás hatást kölcsönöz a felületeknek
Viasz tartalmú termék, mely táplálja a fa szálait
Vízlepergető felületet hoz létre
A végeredmény könnyen tisztítható, mosható

Alkalmazási területek

Minden új vagy régi, natúr vagy előkezelt (festett, lakozott, viaszolt) beltéri fafelületen használhatók.


Felületek előkészítése

Új vagy régi natúr fafelület esetén: csiszolás, pormentesítés.
Régi, festett fafelület esetén: a pergő, nem tapadó festékréteget el kell távolítani csiszolópapírral vagy drótkefével.
Jó állapotú felület esetén: felület tisztítása, pormentesítés szükséges.

A viasz felhordása előtt a hordozó legyen tiszta és száraz.

Alkalmazás

A waxot körkörös mozdulattal kell felhordani rongy vagy puha kefe segítségével, majd az első réteget a kívánt hatásig sötétíteni. Száradást követően ronggyal visszatörölve, vagy fényező kesztyűvel kell fényezni. A kívánt hatásnak megfelelően, több réteg viaszt is fel lehet vinni. Érdemes próbát végezni a várt hatást illetően. Ajánlatos kis érintésekkel felhordani a viaszt, majd fokozatosan sötétíteni.

A hatás és a végeredmény változhat a felhordás módjától, a felhordott mennyiségtől, a viasz fényezésétől, a fafelület érdességétől, valamint az előkészítéstől függően.

Dekorációs ötletek: A waxok használhatók közvetlenül natúr fára, vagy a Bondex Vintage Effect festék használata után, a festék száradását követően.


Hogyan használjuk a terméket?


Egyéb információk

Hígítás: a termék további hígítást nem igényel!

Száradási idő: kb. 2 óra.

Kiadósság: 1 liter körülbelül 28 m2 felület kezelésére alkalmas.

Tárolás: a készítményt fagytól és erős hőforrásoktól védett helyen kell tárolni. Eredeti zárt dobozban a termék 3 évig felhasználható.

Szerszámok tisztítása: Trinát Szintetikus hígítóval.

Általános tanács: a termék edényét használat után jól le kell zárni. 

Megjegyzés: a javasolt rétegfelépítések minden esetben a legjobb tudásunk szerinti ajánlások, és nem mentesítik a felhasználót az adott kezelendő felület vizsgálatától.

Színek:

Fekete, Fehér

A színek kiválasztásánál kérjük figyelembe venni, hogy az eredeti festék és a monitoron megjelenő színek a valóságban eltérhetnek egymástól.

Kiszerelés: 250 ml
Kiadósság: 28 m2/l
Termékelőnyök:  Patinás hatást kölcsönöz a felületeknek
Viasz tartalmú termék, mely táplálja a fa szálait
Vízlepergető felületet hoz létre
A végeredmény könnyen tisztítható, mosható

Biztonsági előírások

FIGYELEM!


H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P235 Hűvös helyen tartandó.
P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését!
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P304+340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: légzési nehézségek esetén az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P303+361+353: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel.
P403 Jól szellőző helyen tárolandó.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: A hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvénynek megfelelően.


Tartalmaz terpentinolajt. Allergiás reakciót válthat ki. Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
Veszélyesanyag-tartalom: Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, izoalkánok, ciklikus vegyületek, <2% aromások.

Vásárlói visszajelzések

1 visszajelzés alapján Írj visszajelzést

Ezek is érdekelhetnek