Bondex Metal Effect Wax

Viaszos hatású krémszerű bevonó anyag, beltéri bútorok karbantartása és dekorációja céljából. Kiválóan alkalmas natúr, kezeletlen, vagy például Bondex Vintage Effect festékkel kezelt fafelületek dekorálására. A Bondex Metal Effect Wax ezüst és aranybarna színe félig áttetsző, csillogó, metálos hatást kölcsönöz tárgyainak. Kiemeli a bútorok és a beltéri fa tárgyak jellemző vonásait, éleit, domborulatait, ugyanakkor elrejti a karcolásokat és foltokat. Nem szennyezi a fát, karbantartása könnyű. Krémszerű textúrájának köszönhetően táplálja a fa szálait.

A színek kiválasztásánál kérjük figyelembe venni, hogy az eredeti festék és a monitoron megjelenő színek a valóságban eltérhetnek egymástól.

Termékelőnyök

Csillogó metálos hatást kölcsönöz a felületeknek
Viasz tartalmú termék, mely táplálja a fa szálait
Vízlepergető felületet hoz létre
A végeredmény könnyen tisztítható, mosható

Alkalmazási területek

Minden új vagy régi, natúr vagy előkezelt (festett, lakozott, viaszolt) beltéri fafelületen használható.


Felületek előkészítése

Új vagy régi natúr fafelület esetén: csiszolás, pormentesítés.
Régi, festett fafelület esetén: a pergő, nem tapadó festékréteget el kell távolítani csiszolópapírral vagy drótkefével.
Jó állapotú felület esetén: felület tisztítása, pormentesítés szükséges.

A viasz felhordása előtt a hordozó legyen tiszta és száraz.

Alkalmazás

A waxot körkörös mozdulattal kell felhordani rongy vagy puha kefe segítségével, majd az első réteget a kívánt hatásig sötétíteni. Száradást követően ronggyal visszatörölve, vagy fényező kesztyűvel kell fényezni. A kívánt hatásnak megfelelően, több réteg viaszt is fel lehet vinni. Érdemes próbát végezni a várt hatást illetően. Ajánlatos kis érintésekkel felhordani a viaszt, majd fokozatosan sötétíteni.

A hatás és a végeredmény változhat a felhordás módjától, a felhordott mennyiségtől, a viasz fényezésétől, a fafelület érdességétől, valamint az előkészítéstől függően.

Dekorációs ötletek: A waxok használhatók közvetlenül natúr fára, vagy a Bondex Vintage Effect festék használata után, a festék száradását követően.


Hogyan használjuk a terméket?


Egyéb információk

Hígítás: a termék használatra kész állapotban kerül csomagolásra, tilos azt hígítani!

Száradási idő: kb. 2 óra.

Kiadósság: 1 liter körülbelül 28 m2 felület kezelésére alkalmas.

Tárolás: a készítményt fagytól és erős hőforrásoktól védett helyen kell tárolni. Eredeti zárt dobozban a termék 3 évig felhasználható.

Szerszámok tisztítása: Trinát Szintetikus hígítóval.

Általános tanács: a termék edényét használat után jól le kell zárni.

Megjegyzés: a javasolt rétegfelépítések minden esetben a legjobb tudásunk szerinti ajánlások, és nem mentesítik a felhasználót az adott kezelendő felület vizsgálatától.

Színek:

Aranybarna, Ezüst

A színek kiválasztásánál kérjük figyelembe venni, hogy az eredeti festék és a monitoron megjelenő színek a valóságban eltérhetnek egymástól.

Kiszerelés: 250 ml
Kiadósság: 28 m2/l
Termékelőnyök: 

Csillogó metálos hatást kölcsönöz a felületeknek
Viasz tartalmú termék, mely táplálja a fa szálait
Vízlepergető felületet hoz létre
A végeredmény könnyen tisztítható, mosható

Biztonsági előírások

FIGYELEM!


H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P235 Hűvös helyen tartandó.
P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését!
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P304+340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: légzési nehézségek esetén az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P303+361+353: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel.
P403 Jól szellőző helyen tárolandó.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: A hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvénynek megfelelően.


Tartalmaz terpentinolajt. Allergiás reakciót válthat ki. Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
Veszélyesanyag-tartalom: Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, izoalkánok, ciklikus vegyületek, <2% aromások.

Vásárlói visszajelzések

1 visszajelzés alapján Írj visszajelzést

Ezek is érdekelhetnek