Bondex Decking Oil

A Bondex Decking Oil egy speciális, matt fényű, színezett olaj, amely kiemeli a fa erezetét és védi azt a gombák ellen. A termék mélyen a fába hatol, víz- és szennyeződéstaszító felületet képez, így véd az időjárással szemben.

A színek kiválasztásánál kérjük figyelembe venni, hogy az eredeti festék és a monitoron megjelenő színek a valóságban eltérhetnek egymástól.


Termékelőnyök

Mélyen a fába hatol
Víz- és szennyeződéstaszító felületet képez
Védelmet nyújt gomba ellen

Alkalmazási területek

Kültéri faburkolatok illetve teraszpadlók, pergolák kezelésére és karbantartására. A Bondex Decking Oil alkalmazható olyan egzotikus fafajtákon is mint a teak, bangkirai, meranti és a vasfa.


Felületek előkészítése

A felületről a szennyeződéseket és a laza, leváló, régi festékréteget el kell távolítani. A felület legyen száraz, tiszta, valamint tapadó szennyeződésektől és portól mentes. Sima felületképzéshez csiszolás szükséges. A faanyag nedvességtartalma nem haladhatja meg a 18%-ot.

Alkalmazás

Felhasználás előtt a festéket alaposan fel kell keverni. A termék felhasználásra kész állapotban kerül csomagolásra, további hígítást nem igényel. Ecsettel hordjon fel két réteg padlóolajat, majd a felesleges olajat teljesen távolítsa el egy puha ronggyal a fa felületéről 30 percen belül. Ne használja 5°C hőmérséklet alatt vagy 80% relatív páratartalom felett.

Karbantartás: az első kezelés után 6 hónappal hordjon fel egy újabb réteg olajat. A teljes védelem érdekében nagy igénybevételnek kitett felületek esetében a kezelést ajánlott évente megismételni. A karbantartás során a felületek színeltérés nélkül részben is átvonhatók.


Egyéb információk

Hígítás: a termék használatra kész állapotban kerül csomagolásra, tilos azt hígítani!

Száradási idő: 3-5 óra alatt porszáraz. Átfesthetőségi idő: 24 óra. 23⁰C és 60%-os relatív páratartalomnál mérve. Különböző hőmérsékleteken, páratartalom és rétegvastagság esetén eltérések lehetnek.

Kiadósság: 10-16 m2/l a fafelület típusától függően

Eszközök tisztítása: lakkbenzinnel, a használat után azonnal.

Tárolás: Száraz, jól szellőző helyen tárolandó +5 és +35 °C közötti hőmérsékleten.

Eltarthatóság: lezárt dobozban 5 évig.

Megjegyzés: A javasolt rétegfelépítések minden esetben a legjobb tudásunk szerinti ajánlások, és nem mentesítik a felhasználót az adott kezelendő felület vizsgálatától.

Színek:

Színtelen, Vörös mahagóni, Tölgy, Paliszander, Teak, Dióbarna

A színek kiválasztásánál kérjük figyelembe venni, hogy az eredeti festék és a monitoron megjelenő színek a valóságban eltérhetnek egymástól.

Kiszerelés: 2,5 liter
Kiadósság: 10-16 m2/l a fafelület típusától függően

Biztonsági előírások

VESZÉLY!


H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P301+P310+P331 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni.
P405 Elzárva tárolandó.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: A hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvénynek megfelelően.

Tartalmaz 2-butanon-oxim és 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate. Allergiás reakciót válthat ki. Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
Veszélyesanyag-tartalom: Szénhidrogének, C10-C13, n-alkánok, izoalkánok, ciklikus vegyületek, <2% aromások.

Vásárlói visszajelzések

2 visszajelzés alapján Írj visszajelzést